ActueelActueel

Welkom op de website van het Basiliekkoor Zwolle


Goede Week en Pasen
Op Palmzondag begint de Goede Week. Wij vieren de intocht van Jezus in Jerusalem. Op deze dag wordt het passieverhaal volgens Mattheüs gelezen.

HET TRIDUÜM SACRUM De belangrijkste dagen van ons kerkelijk jaar vormen de Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag met de Paaswake.

Het Laatste Avondmaal en de instelling van de Heilige Eucharistie wordt gevierd op Witte Donderdag. De avond eindigt in stilte met het overbrengen van de geconsacreerde hosties naar het rustaltaar, in onze basiliek het Maria-altaar. Tot laat in de avond kan er gebeden worden.

Op Goede Vrijdag wordt in de Kruisweg stil gestaan bij het Lijden van Jezus, Zijn gang naar Golgatha en het sterven aan het Kruis. Om 19.00 uur worden de plechtigheden gehouden met Kruishulde.

De Paaswake, gehouden na zonsondergang, begint om 21.00 uur. De nieuwe paaskaars wordt gezegend en onder het zingen van: Licht van Christus met antwoord Wij danken U in de basiliek vanuit de torenhal binnengebracht, gevolgd door de Paasjubelzang: Laat juichen (Exsultet). Daarna volgen 6 lezingen die bij de wake horen. Bij het zingen van het Gloria, waarbij de klokken weer geluid worden, viert de Kerk de Verrijzenis van Jezus.

Op Eerste Paasdag vieren wij de Opstanding van Jezus uit het graf. Christus is verrezen, alleluja!!

Dan volgt de Paastijd die duurt tot Pinksteren, 50 dagen na Zijn verrijzenis Kruisgewelf Onze Lieve Vrouwe Basiliek Zwolle
[GK : 27-03-2024]
Voeg toe aan uw agenda
14 april 2024
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle
3e zondag van Pasen
Serie Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Schola Cantorum Zwolle
De vaste gezangen zijn van de Gregoriaanse Paasmis (I)
De wisselende gezangen zijn van de 3e zondag van Pasen

Lees meer ...

Voeg toe aan uw agenda
21 april 2024
4e zondag van Pasen
Serie Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
28 april 2024
5e zondag van Pasen
Serie Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Jozefkoor
Voeg toe aan uw agenda
5 mei 2024
6e zondag van Pasen
Serie Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
9 mei 2024
Hemelvaartsdag
Serie Vieringen Basiliek
Op donderdag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
12 mei 2024
7e zondag van Pasen
Serie Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Schola Cantorum Zwolle
De vaste gezangen zijn van de Gregoriaanse Paasmis (I)
De wisselende gezongen zijn van de 7e zondag van Pasen

Lees meer ...