ActueelActueel

Welkom op onze website!


Paastijd in de Onze Lieve Vrouwebasiliek
Wij zijn als deelnemers aan de Eucharistieviering in de belangrijkste twee weken van het kerkelijk jaar aangekomen. Met Palmzondag is de Goede Week begonnen.
De laatste drie dagen van deze week noemen we het Paastriduüm. En dan denken we aan de vieringen op Witte Donderdag, waarop de Heer ons zijn Lichaam in het Sacrament van de Eucharistie schenkt; Goede Vrijdag, waarop de Heer voor ons sterft aan het Kruis en Stille Zaterdag die voorafgaat aan de Paaswake.

Met het Hoogfeest van Pasen na deze Paaswake begint de Paastijd die zeven weken zal duren. Op de 40-ste dag vieren we de Hemelvaart van de Heer en op de 50-ste dag sluiten wij de Paastijd af met Pinksteren, waarop de Heer ons de Heilige Geest zendt.

Paus Franciscus heeft op de dag die we kennen als 2e Pinksterdag een verplichte gedachtenis van Onze Lieve Vrouw ingesteld: Maria Moeder der Kerk. Deze gedachtenis kon altijd al gevierd worden, maar er was geen vaste dag voor in het Liturgisch jaar.

Wat betreft het Coronavirus hopen we op een spoedige vaccinatie. Gerard Keilholtz en zijn drie koren willen heel graag weer gewoon zingen en niet in de afgepaste versie, zoals we het nu doen. Nog even volhouden dus.

Voorlopig blijven de beperkingen in de kerk tijdens een misviering in stand. Voor het deelnemen aan de eucharistieviering kunt u zich aanmelden via www.meevieren.nl/olvbasiliekzwolle . Elke zondag kunt u de eucharistieviering volgen via de website www.kerkdienstgemist.nl


[HB : 30-03-2021]
Onser Liver Vrowen Sengers
Dit is ons hele koor. Helaas zingen er in de coronatijd maar enkelen van ons.
Basiliekkoor Zwolle, Pinksteren 2019
[GK : 18-07-2020]
Voeg toe aan uw agenda
25 april 2021
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle
Vierde zondag van Pasen
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Jozefkoor
Voeg toe aan uw agenda
2 mei 2021
EngelenzangSchola Cantorum Zwolle EngelenzangSchola Cantorum Zwolle
Vijfde zondag van Pasen
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
9 mei 2021
Zesde zondag van Pasen
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Schola Cantorum Zwolle
De vaste gezangen zijn van de Gregoriaanse Paasmis I
De wisselende gezangen zijn van de Zesde zondag van Pasen

Lees meer ...

Voeg toe aan uw agenda
13 mei 2021
Hemelvaart van de Heer
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op donderdag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
16 mei 2021
Zevende zondag van Pasen
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
23 mei 2021
Pinksteren
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers