Welkom op onze website!


Koor buiten dienst
Helaas kunnen wij als koor voorlopig niet zingen samen.
De verspreiding van het Corona-virus heeft al veel slachtoffers gekost, vooral in de kop van Overijssel en de Veluwe, net over de IJssel.

Het dwingt alle koren in Nederland om hun activiteiten te staken, tot er meer bekend wordt over de verspreiding van het virus bij zingen.

Enkele van onze koorleden zingen echter wekelijks mee in de online vieringen die elke zondag via Facebook en YouTube worden uitgezonden.
Volg hun via deze kanalen. De inlog kunt u vinden op de parochiewebsite: www.parochie-thomasakempis.nl


[GK : 27-05-2020]
Onser Liver Vrowen Sengers
Basiliekkoor Zwolle, Pinksteren 2019
[GK : 13-01-2020]
Voeg toe aan uw agenda
31 mei 2020
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle
Pinksteren / Heilig Vormsel
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming [kaart/route]
Uitvoerende(n) Cantores Nynke en Michal de Jong. Orgel: Gerard Keilholtz
Voeg toe aan uw agenda
1 juni 2020
Basiliekkoor Onser Liver Vrowen Sengers
Maria Moeder der Kerk
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op maandag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming [kaart/route]
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
7 juni 2020
emiritus pastoor Theo van der Sman
Drie-eenheidszondag / Eerste Heilige Communie
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg em. pastoor Theo van der Sman
Uitvoerende(n) Hykanon
Voeg toe aan uw agenda
14 juni 2020
Sacramentsdag
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Schola Cantorum Zwolle
Voeg toe aan uw agenda
19 juni 2020
Heilig Hart van Jezus
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op vrijdag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming [kaart/route]
Uitvoerende(n) Gelegenheidskoor
Voeg toe aan uw agenda
21 juni 2020
pastor Jaap  Scholten
12e Zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 15:30 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
24 juni 2020
Geboorte van Johannes de Doper
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op woensdag
Aanvang 19:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming [kaart/route]
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
28 juni 2020
13e Zondag door het jaar
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Jozefkoor
Voeg toe aan uw agenda
29 juni 2020
Heilige Petrus en Paulus
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op maandag
Aanvang 19:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming [kaart/route]
Uitvoerende(n) Gelegenheidskoor