Welkom op onze website!


Een nieuwe start met een nieuw liturgisch jaar
Op 24 november hebben we met het hoogfeest van Christus Koning het vorige kerkelijk jaar besloten.
Op 1 december gaan we van start met een nieuw liturgisch jaar, waarin het heilig evangelie van de apostel Mattheüs centraal zal staan. Dit betekent, dat het evangelie, dat op zondagen gelezen zal worden, meestal uit het Mattheüs evangelie zal plaatsvinden.
We beginnen met de opmaat voor Kerstmis. De vier zondagen voorafgaande aan Kerst, de Adventszondagen, lopen vooruit op dit Hoogfeest. Maria, de moeder van Jezus en Johannes de Doper, de laatste profeet voorafgaande aan het openbare leven van de Heer komen aan de orde.
Met Kerstmis vieren wij uitbundig feest. Als koor doen we dit, door muzikaal gezien alles uit de kast te halen, wat mogelijk is, om de vieringen in de Kerstnacht en op Eerste Kerstdag zo feestelijk mogelijke te laten klinken.
Maar er zijn nog twee hoogfeesten in de Kersttijd. En dan denken we aan de vieringen op Nieuwjaarsdag, waar Maria als moeder van God de Zoon centraal staat en natuurlijk aan de Openbaring van de Heer, beter bekend onder de naam Driekoningen, dat wij dit jaar op zondag 5 januari vieren.
En dan zijn er ook gewone feestdagen, zoals Tweede Kerstdag, waar eerste de martelaar Stefanus geëerd wordt en de zondag na Kerstmis, de feestdag van de heilige Familie.

Met andere woorden: twee weken lang samen heerlijk kerstliederen zingen! Komt u ook? Op de website kunt u precies zien, welke koren de liturgie van de feestdag komen opluisteren.
[GK : 30-11-2019]
Het basiliekkoor Onser Liver Vrowen Sengers
Basiliekkoor Zwolle, Pinksteren 2019
[GK : 18-08-2019]
Voeg toe aan uw agenda
15 december 2019
Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle
Derde zondag van Advent
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg em. pastoor Theo van der Sman
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
18 december 2019
Basiliekkoor Onser Liver Vrowen Sengers
Roratemis met alleen kaarsverlichting
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op woensdag
Aanvang 19:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
22 december 2019
Vierde zondag van Advent
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Jozefkoor
Voeg toe aan uw agenda
24 december 2019
Kerstnachtmis
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op dinsdag
Aanvang 21:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
25 december 2019
Kerstdagmis
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op woensdag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
26 december 2019
Tweede Kerstdag
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op donderdag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Samenzang
Voeg toe aan uw agenda
29 december 2019
emiritus pastoor Theo van der Sman
Feest van de Heilige Familie
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg em. pastoor Theo van der Sman
Uitvoerende(n) Gelegenheidskoor
Voeg toe aan uw agenda
1 januari 2020
Moeder Gods Maria / Nieuwjaarsdag
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op woensdag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
5 januari 2020
pastor Jaap  Scholten
Openbaring van de Heer / Driekoningen
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Basiliekkoor OLV Sengers
Voeg toe aan uw agenda
12 januari 2020
Doop van de Heer
Serie Log in | Agenda, Vieringen Basiliek
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastoor Ton Huitink
Uitvoerende(n) Schola Cantorum Zwolle