Een nieuwe start met een nieuw liturgisch jaar
Op 24 november hebben we met het hoogfeest van Christus Koning het vorige kerkelijk jaar besloten.
Op 1 december gaan we van start met een nieuw liturgisch jaar, waarin het heilig evangelie van de apostel Mattheüs centraal zal staan. Dit betekent, dat het evangelie, dat op zondagen gelezen zal worden, meestal uit het Mattheüs evangelie zal plaatsvinden.
We beginnen met de opmaat voor Kerstmis. De vier zondagen voorafgaande aan Kerst, de Adventszondagen, lopen vooruit op dit Hoogfeest. Maria, de moeder van Jezus en Johannes de Doper, de laatste profeet voorafgaande aan het openbare leven van de Heer komen aan de orde.
Met Kerstmis vieren wij uitbundig feest. Als koor doen we dit, door muzikaal gezien alles uit de kast te halen, wat mogelijk is, om de vieringen in de Kerstnacht en op Eerste Kerstdag zo feestelijk mogelijke te laten klinken.
Maar er zijn nog twee hoogfeesten in de Kersttijd. En dan denken we aan de vieringen op Nieuwjaarsdag, waar Maria als moeder van God de Zoon centraal staat en natuurlijk aan de Openbaring van de Heer, beter bekend onder de naam Driekoningen, dat wij dit jaar op zondag 5 januari vieren.
En dan zijn er ook gewone feestdagen, zoals Tweede Kerstdag, waar eerste de martelaar Stefanus geëerd wordt en de zondag na Kerstmis, de feestdag van de heilige Familie.

Met andere woorden: twee weken lang samen heerlijk kerstliederen zingen! Komt u ook? Op de website kunt u precies zien, welke koren de liturgie van de feestdag komen opluisteren.
[GK : 30-11-2019]