ActueelBasiliek

Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle

Op 18 oktober 1999 werd de Onze Lieve Vrouwekerk, onder welke naam de kerk voorheen bekend was door paus Johannes Paulus II verheven tot 'basilica minor', kleine basiliek. Een basiliek voert een wapen en is voorzien van een conopeum (parasol in de oude pauselijke kleuren rood en geel) en een tintinnabulum (belletjesstaf met schellen en patroonbeeld). De OLV Kerk was de 19e kerk in Nederland die de eretitel Basilica minor kreeg toegewezen. Inmiddels zijn er nog vier basilieken bijgekomen en zijn er nu 23. Andere basilieken in Overijssel zijn: Plechelmusbasiliek Oldenzaal, Lambertusbasiliek Hengelo, Pancratiusbasiliek Tubbergen, Georgiusbasiliek Almelo en Basiliek van de H.Kruisverheffing Raalte.

Het wapen

Het wapen van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek Zwolle is opgebouwd uit drie velden en banderol. Het bovenste deel is het algemene gedeelte van een gekruist tintinnabulum en conopeum. Het linker onderkwadrant geeft de lelie boven de golf van de IJssel. De lelie staat voor Maria. Het rechter onderkwadrant is het wapen van Zwolle. De banderol met de tekst: 'Regnum Dei intra vos est' (Het Rijk Gods is in uw binnenste) is de eerste regel uit het 2e traktaat van 'De Navolging van Christus' van Thomas a Kempis.

Het conopeum en tintinnabulum

Het conopeum is een half geopende parasol met 8 banen, om en om in de kleur geel en rood, de oude pauselijke kleuren. Acht wapens zijn geborduurd op de onderste flappen, waaronder het pauselijke wapen, het wapen van de aartsbisschop van Utrecht en het wapen van de basiliek. Het tintinnabulum of de belletjesstaf bevat de afbeelding van Maria van Kevelaer, geflankeerd door 2 belletjes.

NEOGOTIEK

Het neogotisch interieur werd aangebracht in de periode 1870-1890. Tussen 1976 en 1981 werd het gebouw geheel teruggerestaureerd naar de Middeleeuwse omvang in de 15e eeuw. Het neogotische interieur werd in koor en transept(en) bewaard. Jaarlijks bezoeken tienduizenden bezoekers de basiliek en haar toren.

RELIEKSCHRIJN THOMAS A KEMPIS

Sinds 2006 bevindt zich de schrijn van de beroemde Zwolse monnik Thomas a Kempis in de Basiliek. Deze schrijn werd oorspronkelijk gemaakt voor de schuilkerk "Onder De Bogen" in de Nieuwstraat en verhuisde mee met de kerkgemeenschap van de R.K. Michielparochie. 1890 werd de neogotische Michaelkerk in de Roggenstraat gebouwd en kreeg de schrijn een fraaie ombouw in het indrukwekkende monument van de Utrechtse altaar- en kerkinterieurbouwer Mengelberg.
Met giften van Europese vorstenhuizen en van de paus was dit monument betaald. Tot groot verdriet van de parochianen is dit monument bij de sloop van dit gebouw aan stukken geslagen. De schrijn verhuisde naar de nieuwe kerk aan de Bisschop Willebrandlaan. Dit gebouw werd in 2005 aan de eredienst onttrokken. De schrijn verhuisde in 2006 naar de basiliek. Sinds 2011 is het H. Hart beeld uit genoemd monument, dat nog bewaard gebleven was en jarenlang bijeen particulier in de tuin had gestaan, geplaatst boven de ingang in de zuidelijke muur van het kerkschip.

MAARSCHALKERWEERD-ORGEL

Het Maarschalkerweerd-orgel van de basiliek is gebouwd in 1996 in een oudere kast van een orgel van Nicolaus Brunswick uit 1697. Deze orgelkast werd gebouwd voor het Observantenklooster in het Duitse Münster. In 1813 werd het, na de sluiting van het klooster in 1797, geplaatst in de O.L.Vrouwekerk door Rodolph Knol.

Daarna werden door diverse orgelbouwers aan gewerkt, tot in 1895 werd besloten een geheel nieuw instrument in de bestaande kast te maken.
De opdracht werd gegund aan Michaël Maarschalkerweerd uit Utrecht. Met een legaat van de familie Heerkens-Van Sonsbeeck (wiens wapen op de orgelkast prijkt) werd een drieklaviers instrument van 36 registers geplaatst. Het regeersysteem is van de fa. Carl Weigle uit Stuttgart. Maarschalkerweerd maakte de windvoorziening, windladen en het pijpwerk. In 1896 werd het in gebruik genomen. Recente restauraties zijn van 1983 (fa. Vermeulen uit Alkmaar) en 2005 door Flentrop Orgelbouw uit Zaandam.

KOORORGEL KAAT EN TIJHUIS, KAMPEN

In 1986 werd een nieuw koororgel gebouwd door de firma Kaat en Tijhuis uit Kampen. Het is een één-klaviers instrument met vrij pedaal van 7 registers. In 2007 werd de dispositie gewijzigd en een Barokstemming (Neidhardt I 1732) aangebracht.