ActueelBasiliekkoor
koorfoto 2017
Elk kerkkoor in de katholieke kerk is verbonden aan de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging.

Het bestuur van het koor wordt zoals bij elk koor gevormd door een voorzitter, secretaris en penningmeester en daaraan toegevoegd een bibliothecaris en een algemene bestuurslid.

De functie van secretaris wordt ingevuld door Henk Bach. Sinds november 2016 is hij ook voorzitter van het koor. Zijn werkzaamheden voor het koor betreffen naast de correspondentie en notulen van de vergaderingen het leiding geven aan het koor als vereniging en het onderhouden van sociale contacten binnen en buiten de Locatie Onze Lieve Vrouwebasiliek.
De penningen van het koor worden door Ria Wildenburg beheerd. Elk jaar krijgt ze decharge van de kascommissie voor het nauwkeurig bijhouden van de inkomsten en uitgaven voor het koor.

Het bestuur van het koor wordt aangevuld met 3 algemene bestuursleden. Lidy Hendriks vervult daarbij de functie van bibliothecaris. Carla Wijermars beheert daarbij o.a. de catalogus van het koor. Jos Veldman is gewoon algemeen bestuurslid. Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur valt ook de feest en reiscommissie, die het jaarlijkse feest van St. Caecilia (22 november), patrones van de zangkoren, voorbereid. Naar het resultaat van de werkzaamheden van deze commissie wordt altijd reikhalzend uitgekeken tegen het eind van november.

Het koorbestuur vervult ook een sociale functie. Regelmatig wordt er contact onderhouden met de zieke koorleden en ereleden.

Het koor zingt in principe op het orgeloksaal bij het grote orgel. Het koor zingt zowel Latijnse- als Nederlandstalige werken. Sinds enkele jaren zingen ook zangeressen van oorspronkelijk andere nationaliteiten bij het koor. Dat maakt ons koor kleurrijk en gastvrij.