ActueelDirigent-organist

Gerard Keilholtz, dirigent en organist

Gerard Keilholtz Gerard Keilholtz is dirigent en organist van Onze Lieve Vrouwebasiliek. Hij dirigeert het basiliekkoor, de Schola Cantorum 'Beatae Mariae Virginis' en het Gelegenheidskoor.

In Raalte is hij titulair organist van de basiliek Heilige Kruisverheffing.
Door de week geeft hij muzieklessen aan de muziekschool Rijssen en privélessen thuis. Als docent heeft hij gewerkt voor de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging voor koorvorming en de cursus 'Cantor in de Liturgie'.
Daarnaast dirigeerde hij het Deventer Kamerkoor tot 2016, waar hij grotere koorwerken met solisten en orkest uitvoerde, waaronder het Weihnachtsoratorium van Bach, de Krönungsmesse van Mozart en het Requiem van Fauré.
Sinds januari 2017 dirigeert hij het koor Camerata Deventer, dat hij zelf heeft opgericht. Helaas is het koor door de corona gestopt.
Als medeoprichter van de zaterdagmiddagconcerten in Zwolle organiseert hij orgel-, koor-en instrumentale concerten. In de coronatijd is dit koor helaas gestopt.

Studie en activiteiten

Gerard Keilholtz studeerde orgel en koordirectie aan het Stedelijk Conservatorium Zwolle, orgel bij Harm Jansen en koordirectie bij Jos Leussink. Daarna studeerde hij verder, orgel bij Nico Waasdorp(romantische orgelliteratuur) en Gijs van Schoonhoven (kerkmuziek).
Hij schreef het boek:'de Orgelgeschiedenis van de Onze Lieve Vrouwe basiliek' dat in de basiliek wordt verkocht.

Aan de basiliek verbonden

Bij het begin van zijn werkzaamheden in de basiliek in 1977 deed het Nederlands zijn intrede als volkszangtaal. De antwoordpsalm en Nederlandse missen werden ingestudeerd. Het Latijn werd echter niet de deur uit gezet zoals bij zo veel koren. Met Hoogfeestdagen wordt nog vaak een Latijnse meerstemmige mis en motetten uitgevoerd.
In 1981 werd de restauratie van de kerk voltooid. Op 5 november werd de kerk overgedragen aan het kerkbestuur in bijzijn van Zijne Koninklijke Hoogheid, prins Claus.
Op 7 november, feest van St.-Willibrord, schutspatroon van de Nederlandse Kerkprovincie, werd het nieuwe altaar ingezegend en de kerk verheven tot parochiekerk.
In 1983 volgde de oplevering van het grote orgel door de fa. Vermeulen uit Alkmaar. Het orgel was grondig gerestaureerd doch de oorspronkelijke dispositie bleef bewaard. In dit jaar werd ook de concertcommissie opgericht die zowel concerten regelt die worden aangevraagd en ook een eigen serie concerten organiseert.

Organist

Vele hoogtepunten van kerk en koor werden meegemaakt onder leiding van Gerard Keilholtz, zoals het 100 jarig jubileum van het Maarschalkerweerd-orgel, het 500 jarig bestaan van het kerkkoor 'de Onser Liver Vrowen Sengers' en de verheffing tot Basilica Minor en het daarbij komende 600 jarig bestaan van de kerk als plaats waar erediensten worden gehouden.
In 1986 werd een nieuw koororgel gebouwd door de fa. Kaat en Tijhuis uit Kampen. Dit tweede orgel doet dienst naast het grote orgel. Er wordt op gespeeld tijdens de eucharistieviering en bij concerten.