ActueelGelegenheidskoor

Gelegenheidskoor

Het Gelegenheidskoor zingt de meeste vieringen die door de week worden gehouden. zo zingt zij op het de van de Openbaring des Heren (Maria Lichtmis, 2 februari), Petrus' Stoel (22 februari), Aswoensdag, Sint Jozef (19 maart), Maria Boodschap (25 maart), H.Hart, Sint Jan (24 juni), Petrus en Paulus (29 juni) en de hoogfeesten van Allerheiligen en Allerzielen.
Daarnaast verleent het koor medewerking aan uitvaart- en huwelijksvieringen.

Het koor repeteert op de 1e en 3e dinsdag van de maand van 9.45 tot 11.30 uur in de Caeciliazaal naast de Peperbus.

Indien u interesse hebt voor een vrijblijvende koorrepetitie kunt u zich melden bij dirigent Gerard Keilholtz (06 53803132) of gerard@keilholtz.nl

Basiliek O.L.Vrouw ten hemelopneming Zwolle interieur